Ημέρα: 22 Σεπτεμβρίου 2023

Ανακοίνωση συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79- ΠΕ86

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά , κατόπιν της αρ. 23/22-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει: Πίνακες συμπλήρωσης υποχρεωτικού ωραρίου ΜΟΝΙΜΩΝ εκπαιδευτικών κλάδων  ΠΕ79-ΠΕ86 που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο…