Μήνας: Σεπτέμβριος 2023

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Α΄ Β΄ Γ΄ Πειραιά) κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ79- ΠΕ86 και ΠΕ 08 (Β΄ Πειραιά)

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί: Τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς (Α΄, Β΄, Γ Πειραιά), κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ79-ΠΕ86 και (Β’ Πειραιά) ΠΕ08 που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο για το σχολικό έτος…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤ ΦΑΣΗ

  Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 22/14-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει τις τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε εναπομείναντα λειτουργικά κενά (Ε΄ Φάση). Για να…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β΄ ΠΕΙΡΑΙΑ Ε ΦΑΣΗ

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 21/13-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει τις τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε εναπομείναντα λειτουργικά κενά (Δ΄ Φάση). Για να δείτε…

Συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2023-2024

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 20/12-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει πίνακα σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05, ΠΕ08 και ΠΕ91 που δεν συμπληρώνουν…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ κλ. ΠΕ70 της Β’ ΠΕΙΡΑΙΑ – Ε’ ΦΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί: Τους παρακάτω ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς κλ. ΠΕ70 της περιοχής Β’ Πειραιά, οι οποίοι δεν τοποθετήθηκαν σε λειτουργικά κενά κατά τη Δ’ Φάση, να δηλώσουν…

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Β- ΠΕΙΡΑΙΑ Δ ΦΑΣΗ

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 19/11-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει τις τοποθετήσεις λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής σε εναπομείναντα λειτουργικά κενά (Δ΄ Φάση). Για να δείτε…

Ανακοίνωση τοποθέτησης σε λειτουργικό κενό εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 19/11-09-2023 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ανακοινώνει την τοποθέτηση σε λειτουργικό κενό εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70, αποσπασμένης στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά, ως ο συνημμένος πίνακας.…