Ημέρα: 11 Οκτωβρίου 2023

Ανακοίνωση-Ανάρτηση προσωρινού πίνακα υποψήφιων Διευθυντών/ντριών με αξιολογική σειρά, στο πλαίσιο της αρ. 3778/22-08-2023 Επαναπροκήρυξης κενών θέσεων

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει-αναρτά προσωρινό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ.…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΝΤΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΙ.Σ.-Π.Σ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου 2023 έως την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2023 και ώρα 15:00. Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, πατήστε ΕΔΩ