Ημέρα: 13 Οκτωβρίου 2023

“Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2023-2024”

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του π.δ. 50/1996 (Α’ 45), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 168 του ν. 4823/2021 (136Α΄), από 16-10-2023…