Ημέρα: 19 Οκτωβρίου 2023

“Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού(ΕΕΠ)&Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού(ΕΒΠ)για υποβολή αιτήσεων μετάθεσης σχ.έτους 2023-2024”

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 16/10/2023 έως 31/10/2023 και ώρα 15:00 μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος https://teachers.minedu.gov.gr Η παραπάνω προθεσμία είναι αποκλειστική και ισχύει για όλες τις κατηγορίες μεταθέσεων εκτός από τις…