Ημέρα: 9 Νοεμβρίου 2023

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Καλωσορίζουμε  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν την Τετάρτη 08-11-2023 και τους ενημερώνουμε τα ακόλουθα : Όποιος/α  δεν αποδέχεται  την πρόσληψή του  οφείλει να αποστείλει έως την…