Ημέρα: 14 Νοεμβρίου 2023

Ανακοίνωση ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ πινάκων δεκτών-μη δεκτών υποψήφιων Υποδιευθυντών/ντριών

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ανακοινώνει: α) τους οριστικούς πίνακες δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά, κατά αλφαβητική σειρά, β)τον οριστικό πίνακα…