Ημέρα: 7 Δεκεμβρίου 2023

Ανακοίνωση-Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις εκπ/κών σε θέσεις επιστημονικού προσωπικού στο ΙΕΠ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 01/12/2023 και ώρα 14:00 έως 11/12/2023 και ώρα 14:00. “Για περαιτέρω διευκρινίσεις όσον αφορά στο περιεχόμενο της Ανακοίνωσης-Πρόσκλησης παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να…