Ημέρα: 8 Δεκεμβρίου 2023

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπ/κών για απόσπαση στο εξωτερικό από το σχ. έτος 2023-2024 & από το ημερολογιακό έτος 2024 Νότιου Ημισφαιρίου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 08/12/2023 μέχρι 22/12/2023 και ώρα Ελλάδος 15:00. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της  ημεδαπής, που ανήκουν σε κλάδους/ειδικότητες του Παραρτήματος…

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις 4ετούς διάρκειας εκπ/κών & διοικητικών υπαλλήλων αρμοδιότητας ΥΠΑΙΘΑ για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Υποδ/νσης &Τμήματος στο ΙΕΠ

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από 01/12/2023 και ώρα 14:00 έως 11/12/2023 και ώρα 14:00. Για περαιτέρω διευκρινίσεις  όσον αφορά στο περιεχόμενο των Προσκλήσεων, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να…