Ημέρα: 8 Φεβρουαρίου 2024

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ 2023-2024

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, ανακοινοποιεί τον Πίνακα των αιτουμένων μετάθεσης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, λόγω διορθωτικών ενεργειών.  Περιέχονται, το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου, ο κλάδος, η ειδικότητα, η οργανική…