Ημέρα: 28 Φεβρουαρίου 2024

Ανακοινοποίηση του πεδίου 17 στο Φύλλο Μητρώου Εκπαιδευτικού που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Εκπ/κών Π.Ε. και Δ.Ε. για απόσπαση στο εξωτερικό κατά το σχολικό έτος 2024-2025

Σας ενημερώνουμε, ότι στο Φύλλο Μητρώου για την αρ. 19003/Η2/22-02-2024 (ΑΔΑ:6ΕΨΖ46ΝΚΠΔ-4Γ3) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025 ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΣ 2025…