Μήνας: Απρίλιος 2024

Ανακοινοποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετατάξεις εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους κλάδους και σε ΚΕΔΑΣΥ και εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79, ΠΕ08 και ΠΕ91 σε Μουσικά-Καλλιτεχνικά σχολεία ΔΕ για το σχολικό έτος 2024-2025

Η ανακοινοποίηση της εγκυκλίου αφορά στη διόρθωση που έγινε στα κενά των ΚΕΔΑΣΥ κλάδων ΠΕ03 και ΠΕ04 του παραρτήματος 6 Για να διαβάσετε την ανακοινοποιημένη πρόσκληση πατήστε ΕΔΩ Για τις…

Πρόσκληση για μετατάξεις εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε άλλους κλάδους και ΚΕΔΑΣΥ και εκπ/κών κλάδων ΠΕ79-ΠΕ08-ΠΕ91 σε Μουσικά-Καλλιτεχνικά σχολεία Δ.Ε. σχ.έτους 2024-2025

Οι αιτήσεις μετάταξης υποβάλλονται από 22/04/2024 έως και 01/05/2024 Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση μετατάξεων εκπαιδευτικών ΠΕ και ΔΕ και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ, πατήστε ΕΔΩ Για την αίτηση μετάταξης εκπαιδευτικών…

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε περιοχές / ΚΕΔΑΣΥ / ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ για το διδακτικό έτος 2024-2025

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του ΟΠΣΥΔ, από: 22/04/2024 (Δευτέρα) έως: 01/05/2024 (Μ.Τετάρτη) Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση αιτήσεων απόσπασης μελών…

Ανακοινοποίηση στην Απόφαση μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: (i) στο Β στη στήλη “μόρια μετάθεσης” τα μόρια για μετατιθέμενους σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (ii) στο Β στο α/α 68 & 69 η περιοχή/δομή μετάθεσης στην ομώνυμη στήλη…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. κλάδου Πληροφορικής (ΠΕ86) για απόσπαση σε Διευθύνσεις ΥΠΑΙΘΑ για το σχολικό έτος 2024-2025

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 08/04/2024 μέχρι 17/04/2024 και ώρα 15:00 Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ86 σε Δ/νσεις ΥΠΑΙΘΑ, πατήστε ΕΔΩ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου έτους 2024 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Κατόπιν των…