Ημέρα: 8 Απριλίου 2024

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΩΝ – ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Εγκρίθηκαν τα αιτήματα των φορέων για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με μετάταξη και αναγκών με απόσπαση στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου έτους 2024 του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ΕΣΚ). Κατόπιν των…