Ημέρα: 15 Απριλίου 2024

Ανακοινοποίηση στην Απόφαση μεταθέσεων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2023-2024

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ: (i) στο Β στη στήλη “μόρια μετάθεσης” τα μόρια για μετατιθέμενους σε ΣΔΕΥ-ΚΕΔΑΣΥ (ii) στο Β στο α/α 68 & 69 η περιοχή/δομή μετάθεσης στην ομώνυμη στήλη…