Ημέρα: 22 Μαΐου 2024

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. συγκεκριμένων προσόντων και ειδικοτήτων για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην ΚΥ των Γενικών Αρχείων του Κράτους, για το σχολικό έτος 2024-2025

Τα Γενικά Αρχεία του Κράτους καλούν τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκεκριμένωνπροσόντων και ειδικοτήτων που επιθυμούν να αποσπαστούν στην Κεντρική Υπηρεσία των Γενικών Αρχείων του Κράτους για το σχολικό…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 4ου ΔΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

Για τη σχετική προκήρυξη-πρόσκληση πατήστε εδώ Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ Για το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ

ΑΦΙΣΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589

ΠΡΑΞΗ ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων…

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ MIS 6001498

Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης, στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥΣΔΕΥ, καθώς και στην υποστήριξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα…