Ημέρα: 29 Μαΐου 2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά κατόπιν της αριθμ. 8/29-05-2024 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά:   Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης 2024-2025 σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών…