Ημέρα: 10 Ιουνίου 2024

Τοποθετήσεις/μεταθέσεις Γενικής Αγωγής σχολικού έτους 2023-2024, Β΄ και Γ’ φάσης

Ανακοινώνουμε ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά με την αριθμ. 10/10-06-2024 Πράξη του: Ανακοινώνει τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων Γενικής Αγωγής σχολικού έτους 2023-2024, Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης σε εναπομείναντα οργανικά κενά και Γ΄…