Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, δια  των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων Β. Αρβανιταντώνη, Αγωγής Υγείας Μ. Καμπέρη και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Γ. Βούλγαρη,  διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα για τις/τους εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων της  με θέμα την ενημέρωση για τις δυνατότητες ανάπτυξης και τη μεθοδολογία εφαρμογής προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων από τις/τους εκπαιδευτικούς  ενώ θα δοθούν και διευκρινίσεις σε θέματα που αφορούν στις διαδικασίες  συμμετοχής, υλοποίησης και ολοκλήρωσης των προγραμμάτων.
Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας WEBEX,  τη   Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022,  6.30μμ-8.00μμ. Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 (15:00) στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο συνημμένο έγγραφο.

21951 17-10-2022 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ_signed