Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της Υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ρητορικών και Επικοινωνιακών Σπουδών Ελλάδας (Ι.Ρ.Ε.Σ.Ε.), διοργανώνει βιωματικό σεμινάριο τριών τρίωρων συναντήσεων με θέμα: «Παιχνίδια Ρητορικής Τέχνης στο Σχολείο: Σκέφτομαι… Εκφράζομαι…».
Οι τρείς συναντήσεις του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθούν κατά τις ώρες 17.30-20.30, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά, στις 2 & 30/11/2022, 11/1/2023.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι 30 Οκτωβρίου 2022  στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής μετά από  την παρακολούθηση και των τριών συναντήσεων του σεμιναρίου.

22363 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΡΗΤΟΡΙΚΗΣ_signed