Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, δια της υπεύθυνης Πολιτιστικών Θεμάτων Βασιλικής Αρβανιταντώνη, σε συνεργασία με Διευθύνσεις Π.Ε. και Δ.Ε. της Αττικής και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης συνδιοργανώνουν βιωματικό σεμινάριο εξ αποστάσεως με θέμα «Δημιουργία εκπαιδευτικού επιτραπέζιου  παιχνιδιού» , την Τρίτη 29 Νοεμβρίου 2022, και ώρες 18:30-20:00.
Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι τη Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, και ώρα 10.30 π.μ.  στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο  έγγραφο. Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις μετά από πιστοποίηση της συμμετοχής των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου.

25303 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Δημιουργία Εκπαιδευτικού Παιχνιδιού_signed