Η Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, διά των  Υπευθύνων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, διοργανώνει διαδικτυακή ημερίδα παρουσίασης εγκεκριμένων προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων από εκπαιδευτικούς που έχουν υλοποιήσει αντίστοιχο  πρόγραμμα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά (Επισυνάπτεται το πρόγραμμα στο συνημμένο έγγραφο). Η ημερίδα θα διεξαχθεί την  Τετάρτη 8 Ιουνίου 202218.00-20.30. Οι ενδιαφερόμενες/οι εκπαιδευτικοί που θέλουν να  παρακολουθήσουν την ημερίδα, παρακαλούνται να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική φόρμα μέχρι  5 Ιουνίου 2022 στον σύνδεσμο που αναγράφεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_