Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά κατόπιν της αριθ. 10/24-08-2023 Πράξης του, ανακοινώνει ονομαστικό πίνακα των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών. 

Για την  ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Για τον ανακοινοποιημένο πίνακα, πατήστε εδώ (25-08-2023).