Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρ. πρωτ.: 126423/Ε4/14-10-2022 Εγκύκλιο ΥΠΑΙΘ, ανακοινώνει τον Πίνακα των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ κατά κατηγορία στον οποίο περιέχονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός μητρώου, ο κλάδος, η ειδικότητα, η οργανική θέση και οι μονάδες μετάθεσης, κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, προκειμένου να πληροφορηθούν οι ενδιαφερόμενοι/-ες όλα τα στοιχεία της αίτησης μετάθεσής τους.

Τα μέλη ΕΕΠ, σε περίπτωση που διαπιστώσουν τυχόν παραλείψεις ή λάθη στην αναγραφή των στοιχείων τους, υποβάλουν σχετική ένσταση στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά, προκειμένου να διαβιβαστεί άμεσα στο ΠΥΣΕΕΠ Αττικής από 05/12/2022 έως και 9/12/2022 και ώρα 11:00 αποστέλλοντάς την με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail@dipe-peiraia.att.sch.gr

Για τον πίνακα πατήστε εδώ