Εκπαιδευτικοί Ε.Α.Ε.: Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ.  14073/30-08-2022 απόφασή της που στηρίχτηκε στην αρ. 22/30-08-2022 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Πειραιά, ανακοινώνει αναφορικά με τους εκπαιδευτικούς Ε.Α.Ε., τις προσωρινές τοποθετήσεις νεοδιορισθέντων και τοποθετήσεις σε λειτουργικά κενά λειτουργικά υπεράριθμων, αποσπασμένων από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΠΕ Πειραιά και αιτούντων ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ, ως οι συνημμένοι πίνακες.

Για την ανακοίνωση, πατήστε εδώ

Για τον ανακοινωποιημένο πίνακα προσωρινών τοποθετήσεων, πατήστε  εδώ