Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ. 02/23-01-2023 Πράξη του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, ανακοινώνει αναπροσαρμοσμένο αλφαβητικό πίνακα δεκτών υποψήφιων διευθυντών/ντριών και αναπροσαρμοσμένο πίνακα μη δεκτών υποψηφίων στον οποίο αναγράφονται μόνο ο αριθμός πρωτοκόλλου των αιτήσεων που απορρίφθηκαν, καθώς και η αιτιολογία της απόρριψής τουςως οι συνημμένοι πίνακες.

Οριστικοί  Πίνακες δεκτών υποψηφίων

Οριστικοί Πίνακες μη δεκτών υποψηφίων