Οδηγίες για ανάληψη υπηρεσίας ΔI.Π.Ε. ΠΕΙΡΑΙΑ

Έντυπο αρ. 1 ανάληψης από μετάθεση
Έντυπο αρ. 2 ανάληψης νεοδιόριστου/ης