Σας ενημερώνουμε ότι οι νεοδιορισθέντες/νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικοί και οι αποσπασμένοι/ες από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ που δεν τοποθετηθούν στην Α’ φάση τοποθετήσεων σύμφωνα με τις επιλογές τους, οφείλουν να παρουσιαστούν αύριο 01/09/2022 στην έδρα της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά, επί της οδού Καραολή Δημητρίου 50, Τ.Κ. 18532, στον Πειραιά, προκειμένου να αναλάβουν υπηρεσία.

Το ίδιο ισχύει και για τους/τις νεοδιορισθέντες/νεοδιορισθείσες εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και αποσπασμένους/ες Γενικής Αγωγής από άλλα ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ , οι οποίοι/ες, μετά την ανακοίνωση των τοποθετήσεών τους, αδυνατούν να  παρουσιαστούν αύριο στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους στη Β’ Πειραιά.