Στελέχη εκπαίδευσης, λόγω αναπλήρωσης, παρακαλούνται όπως αποστείλουν άμεσα, την από 15/09/2022 Ανάληψη υπηρεσίας τους στα διοικητικά τους καθήκοντα, στο Τμήμα Β΄

Οικονομικού της Δ.Π.Ε. Πειραιά και στο email : misthpepeir@sch.gr, προκειμένου να τακτοποιηθεί η μισθοδοσία τους (επίδομα ευθύνης).