Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει-αναρτά αναμορφωμένο πίνακα των υποψήφιων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της  Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β΄6141) Υπουργικής Απόφασης, κατόπιν της από αριθ. 4/2023 Πράξης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Π.Ε. Πειραιά (1ης και 2ης συνεδρίασης 02 Μαρτίου 2023 και 06 Μαρτίου 2023)

Για τον αναμορφωμένο αξιολογικό πίνακα πατήστε εδώ.

Για την εξέταση υποψηφίων διευθυντών/διευθυντριών στην ξένη γλώσσα, παρακαλουμε ενημερωθείτε εδώ.