Για τον κυρωμένο τελικό αξιολογικό πίνακα επιλογής των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, πατήστε εδώ