Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει-αναρτά προσωρινούς πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021, κατόπιν της από 21 Φεβρουαρίου 2023 συνεδρίασης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Π.Ε. Πειραιά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που έχει αναρτηθεί στη σχετική πλατφόρμα, προβλέπεται προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί της μοριοδότησης, από την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 08:00, έως την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 23:59.

Για τον τρόπο υποβολής των ενστάσεων θα ενημερωθείτε με νεότερη ανακοίνωση.

Για τους προσωρινούς πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών πατήστε εδώ