Για να διαβάσετε την απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. για άσκηση διοικητικού έργου στις Σ.Α.Ε.Κ., πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Δημόσιο Πρότυπο Παιδικό Γυμναστήριο Καισαριανής, πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. κλάδου ΠΕ86 σε ΠΔΕ Π.Ε. και Δ.Ε., πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Αθήνας, πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικού Π.Ε. στο ΙΚΥ, πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΚΕΔΑΣΥ, πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την ανακοινοποιημένη απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών στα Α.Ε.Ι., πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την ανακοινοποιημένη απόφαση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Π.Ε. σε Διευθύνσεις Π.Ε., πατήστε ΕΔΩ