Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Μονοθέσιων  Νηπιαγωγείων και προσωρινών Προϊσταμένων

Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07

Για τον πίνακα πατήστε εδώ