Ανάθεση κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητές/τριες

Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Επανατοποθετήση – συμπλήρωση ωραρίου μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Για τον πίνακα πατήστε εδώ