Επανατοποθέτηση-συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών  εκπαιδευτικών. Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  για μείωση ωραρίου. Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων που διατέθηκαν από τη Δ.Δ.Ε Πειραιά στη Δ.Π.Ε Πειραιά.Για τον πίνακα πατήστε εδώ