Επανατοποθέτηση-συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Επανατοποθέτηση-συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών. Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Ανάθεση κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια. Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Ανάθεση προσωρινών καθηκόντων προϊσταμένης μονοθέσιου  νηπιαγωγείου σε αναπληρώτρια εκπαιδευτικό. Για τον πίνακα πατήστε εδώ