Ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών & Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων κατ΄αναπλήρωση μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021

Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Υποδιευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων κατ’ αναπλήρωση μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021

Για τον πίνακα πατήστε εδώ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων σε κενούμενες θέσεις

Για τον πίνακα πατήστε εδώ (Ανακοινοποίηση)