Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 04/24-03-2022 Πράξη του ανακοινώνει:

Την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθητή.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ