Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά με την αριθμ. 07/14-04-2022 Πράξη του ανακοινώνει:

Την ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης σε εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70 για παροχή κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια.

Για το σχετικό αρχείο πατήστε εδώ