Για να διαβάσετε την απόφαση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Γενικής Αγωγής, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την απόφαση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. Ειδικής Αγωγής, από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ, πατήστε ΕΔΩ

Για να διαβάσετε την απόφαση για τις αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε. σε ΚΕΔΑΣΥ, πατήστε ΕΔΩ