Η δράση Πολιτιστικών Θεμάτων «Βρες μια ιστορία» πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 και συγκεκριμένα κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2020. Οργανώθηκε με τη συνεργασία των Διευθύνσεων Π.Ε. Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ Αθήνας, Ανατολικής Αττικής και Πειραιά, δια των Υπευθύνων Πολιτιστικών Θεμάτων, με αφορμή τέσσερα έργα σχετικά με τον εγκλεισμό λόγω της πανδημίας, που παραχώρησε η βραβευμένη εικονογράφος Κέλλυ Ματαθία-Κόβο για το σκοπό αυτό. Με αφορμή τις εικόνες, μαθητές και μαθήτριες, με  την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, αλλά και γονείς, δημιούργησαν ατομικά ή σε ομάδες δικές τους πρωτότυπες ιστορίες.

 ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΡΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: “Βρες μια ιστορία”