Συντάκτης: Οικονομικά Δομής ΕΣΠΑ

ΑΦΙΣΑ ΠΡΑΞΗΣ ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589

ΠΡΑΞΗ ΤΥ-ΔΥΕΠ 6001589

Η Πράξη αφορά στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου μαθητών/τριών προερχόμενων από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και μαθητών/τριών με πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, καθώς και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων…

ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ MIS 6001498

Η Πράξη αφορά στη στήριξη του θεσμού της Παράλληλης Στήριξης-Συνεκπαίδευσης, στην ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ/ΕΔΥΣΔΕΥ, καθώς και στην υποστήριξη των μαθητών/τριών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στα…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ 31-01-2024

Καλωσορίζουμε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στις 31-01-2024 και τους ενημερώνουμε τα ακόλουθα :Όποιος/α δεν αποδέχεται την πρόσληψή του οφείλει να αποστείλει έως την Πέμπτη βράδυ…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Καλωσορίζουμε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν στις 22-12-2023 και 29-12-2023 και τους ενημερώνουμε τα ακόλουθα : Όποιος/α δεν αποδέχεται την πρόσληψή του οφείλει να αποστείλει έως…

Ειδική πρόσκληση (2η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ στην ΠΕ και ΔΕ (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ΟΠΣΥΔ από την Παρασκευή 15/12/2023 έως και την Τετάρτη 20/12/2023. Για να διαβάσετε αναλυτικά την πρόσκληση πατήστε εδώ.

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ ΦΑΣΗΣ

Καλωσορίζουμε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν την Τετάρτη 28-11-2023 και τους ενημερώνουμε τα ακόλουθα : Όποιος/α δεν αποδέχεται την πρόσληψή του οφείλει να αποστείλει έως την…