Συντάκτης: Οικονομικά Δομής ΕΣΠΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Δ ΦΑΣΗΣ

Καλωσορίζουμε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τους αναπληρωτές που προσλήφθηκαν την Τετάρτη 28-11-2023 και τους ενημερώνουμε τα ακόλουθα : Όποιος/α δεν αποδέχεται την πρόσληψή του οφείλει να αποστείλει έως την…

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΕΠ 15-11-2023

Καλωσορίζουμε  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τους αναπληρωτές ΕΕΠ που προσλήφθηκαν την Τετάρτη 15-11-2023 και τους ενημερώνουμε τα ακόλουθα :   Όποιος/α  δεν αποδέχεται  την πρόσληψή του  οφείλει να αποστείλει έως…

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΕ70 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Καλωσορίζουμε  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν την Τετάρτη 08-11-2023 και τους ενημερώνουμε τα ακόλουθα : Όποιος/α  δεν αποδέχεται  την πρόσληψή του  οφείλει να αποστείλει έως την…

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Γ ΦΑΣΗΣ

  Καλωσορίζουμε  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν την Τετάρτη 25-10-2023 και τους ενημερώνουμε τα ακόλουθα : Όποιος/α  δεν αποδέχεται  την πρόσληψή του  οφείλει να αποστείλει…

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Β ΦΑΣΗΣ

Καλωσορίζουμε  στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς που προσλήφθηκαν την Τρίτη 03-10-2023 και τους ενημερώνουμε τα ακόλουθα : Όποιος/α  δεν αποδέχεται  την πρόσληψή του  οφείλει να αποστείλει έως…