Συντάκτης: Τμήμα Γ Προσωπικού

Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ) στο Κ.Υ.Τ. Κω, για το σχολικό έτος 2022-2023

Για την Εγκύκλιο πατήστε ΕΔΩ

Πρόσκληση-Πρόγραμμα Συνεντεύξεων Υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Δ.Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά έχοντας υπόψη το άρθρο 5 της αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Υ.Α., όπως ισχύει, καλεί τους/τις υποψήφιους/ες Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, οι οποίοι/ες έγιναν δεκτοί/ες στη διαδικασία…

Κατανομή θέσεων Συμβούλων Εκπαίδευσης

Η Διεύθυνση Π.Ε Πειραιά ανακοινώνει το ΦΕΚ 65 τεύχος Β/12-01-2023  με την κατανομή των θέσεων των Συμβούλων Εκπαίδευσης ανά Διεύθυνση Εκπαίδευσης επισημαίνοντας ότι στη Διεύθυνση Π.Ε Πειραιά  στη στήλη έξι(6)…

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας υποψήφιων διευθυντών/ντριών ΔΠΕ Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει-αναρτά αναμορφωμένο πίνακα των υποψήφιων διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της  Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12/2022 (Β΄6141) Υπουργικής…

ΑΜΟΙΒΑΙΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 2023

Οι ενδιαφερόμενοι για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλουν τις σχετικές αιτήσεις στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7…

Ανακοίνωση σχετικά με την υποβολή ενστάσεων μοριοδότησης των αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών.

Σε συνέχεια της χθεσινής ανακοίνωσής μας σχετικά με την προθεσμία υποβολής ενστάσεων επί της μοριοδότησης των αιτήσεων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών, σας ενημερώνουμε για τον τρόπο υποβολής ως εξής: Εισέρχεστε στην πλατφόρμα…

Ανάρτηση προσωρινών πινάκων υποψήφιων Διευθυντών/ντριών με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4823/2021.

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει-αναρτά προσωρινούς πίνακες των υποψήφιων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της Δ.Π.Ε. Πειραιά, με αξιολογική σειρά, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής των περ. α) και β) της παρ.…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ 2023

Δείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο Οδηγίες υποβολής  αιτήσεων παραίτησης. Πατήστε εδώ Έντυπο αίτησης παραίτησης σε μορφή pdf. Πατήστε εδώ Έντυπο αίτησης παραίτησης σε μορφή word. Πατήστε εδώ Υπεύθυνη δήλωση συνημμένη στην αίτηση…

You missed