Συντάκτης: Τμήμα Γ Προσωπικού

“Αποφάσεις απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. και Δ.Ε. στην Κ.Υ και στην Γ.Γ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α για το σχ. έτος 2023-2024”

Για την απόφαση ανανέωσης απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Κ.Υ και στην Γ.Γ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α πατήστε ΕΔΩ Για την απόφαση νέας απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Κ.Υ και στην Γ.Γ του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α …

«Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Π.Ε και Δ.Ε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες για το σχ.έτος 2023-2024»

Για την απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στην Εθνική Βιβλιοθήκη Ελλάδος και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες πατήστε ΕΔΩ

“ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε. ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024”

Για την απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στον ΔΟΑΤΑΠ πατήστε ΕΔΩ Για την απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στα ΑΕΙ πατήστε ΕΔΩ Για την απόφαση απόσπασης εκπαιδευτικών Π.Ε. στο Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα…

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Παρακαλώ όπως λάβετε υπόψη σας το παρόν έγγραφο σύμφωνα με το οποίο σας ενημερώνουμε για την αλλαγή των εντύπων αιτήσεων των υποψηφίων συνταξιούχων δημοσίου. Σύμφωνα με το αρ. πρωτ.: 315962/26-6-2023…

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ εγγραφής σε μητρώο Εμπειρογνωμόνων για την κατηγορία «Επόπτες Εισηγητών/Αξιολογητών» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής

Οι ενδιαφερόμενοι/ες που επιθυμούν να εγγραφούν στο ανωτέρω Μητρώο καλούνται να υποβάλουν αίτηση στη δικτυακή πύλη e-IEP: https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php από 04/07/2023 και ώρα: 15:00 έως 21/07/2023 και ώρα: 15:00, συμπληρώνοντας αποκλειστικά…

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑE της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Καλούνται τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και επιθυμούν να αποσπαστούν σε ΣΜΕΑΕ της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά να προβούν στην υποβολή της επισυναπτόμενης αίτησης απόσπασης…

Προκήρυξη διαδικασίας κατάταξης υποψήφιων εκπαιδευτικών ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης (Π.Δ.Ε.) για πλήρωση κενών θέσεων θητείας στα Πρότυπα Σχολεία (Π.Σ.) και τα Πειραματικά Σχολεία (ΠΕΙ.Σ.) κατά το σχολικό έτος 2023-2024 με σειρά προτεραιότητας κατά κλάδο και ειδικότητα

  Η Διοικούσα Επιτροπή των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων καλεί τους εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον πενταετή διδακτική υπηρεσία σε σχολική μονάδα και επιθυμούν…