Συντάκτης: Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΚΕΠΕΑ 2022-2023

Πρόσκληση συμμετοχής σε δια βίου σεμινάριο του ΚΕΠΕΑ Καρπενησίου Το Κέντρο Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία Καρπενησίου, στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου «Mindful Nature – Ενσυνείδητη Φύση»…