Συντάκτης: Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Τοποθετήσεις/μεταθέσεις Γενικής Αγωγής σχολικού έτους 2023-2024, Β΄ και Γ’ φάσης

Ανακοινώνουμε ότι το Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά με την αριθμ. 10/10-06-2024 Πράξη του: Ανακοινώνει τους πίνακες τοποθετήσεων/μεταθέσεων Γενικής Αγωγής σχολικού έτους 2023-2024, Β΄ Φάσης κατόπιν δήλωσης σε εναπομείναντα οργανικά κενά και Γ΄…

Γενική Αγωγή: Δηλώσεις οριστικής τοποθέτησης σε εναπομείναντα οργανικά κενά (Β’ φάση τοποθετήσεων)

Καλούνται: Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής του παρακάτω πίνακα που παρέμειναν στη Διάθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά μετά την οριστικοποίηση της Α΄ φάσης μεταθέσεων-τοποθετήσεων να υποβάλλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση…

Ανακοίνωση οριστικού πίνακα Α’ φάσης τοποθετήσεων/μεταθέσεων σχολ. έτους 2023-2024 εκπαιδευτικών της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ανακοινώνει οριστικό πίνακα τοποθετήσεων –μεταθέσεων σχολικού έτους 2023-2024, εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Α΄ Φάσης, κατόπιν εξέτασης αιτήσεων διόρθωσης λαθών/παραλείψεων σύμφωνα…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ Α’ ΦΑΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ/ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ΛΑΘΩΝ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΩΝ

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά κατόπιν της αριθμ. 8/29-05-2024 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά:   Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης 2024-2025 σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών…

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ 4ου ΔΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ

Για τη σχετική προκήρυξη-πρόσκληση πατήστε εδώ Για το έντυπο της αίτησης πατήστε εδώ Για το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης και ανάρτηση οργανικών κενών

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί  Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: -που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) -που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά για υποβολή δηλώσεων προτίμησης για οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης, ανάρτηση οργανικών κενών και γνωστοποίηση πίνακα μοριοδότησης

Καλούνται οι  Εκπαιδευτικοί Γενικής  Αγωγής της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά: που έχουν υποβάλει δήλωση για οριστική τοποθέτηση που έχουν υποβάλει αίτηση μετάθεσης σε σχολεία της ίδιας περιοχής (βελτίωση θέσης) που βρίσκονται…

Οδηγίες για χρονοδιάγραμμα υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023-2024

Για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής δικαιολογητικών, πατήστε εδώ Για τη λήψη των οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης, πατήστε εδώ Για την αίτηση συνταξιοδότησης, πατήστε εδώ Για τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης,…

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε θέση Υποδιευθύντριας στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού στο κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Κατόπιν της πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής (Τ.Σ.Ε.) Π.Ε. Πειραιά όπως διατυπώθηκε στη με αρ. 02/22-01-2024 Πράξη του και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 000546/ΕΞ/22-01-2024 απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε. Πειραιά,…