Συντάκτης: Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Τοποθέτηση εκπαιδευτικού σε θέση Υποδιευθύντριας στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού στο κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Κατόπιν της πρότασης του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής (Τ.Σ.Ε.) Π.Ε. Πειραιά όπως διατυπώθηκε στη με αρ. 02/22-01-2024 Πράξη του και σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 000546/ΕΞ/22-01-2024 απόφαση της Διευθύντριας Π.Ε. Πειραιά,…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-2024

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 01/02/2024 μέχρι και 12/02/2024 και ώρα Ελλάδος 15:00. Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν δημόσιοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σχολικού έτους 2023-2024 της ημεδαπής. Δείτε…

Πίνακες Δεκτών – Μη Δεκτών Υποψηφίων για τη θέση Υποδιευθυντή/ντριας για το 19ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού του Σωφρονιστικού Καταστήματος κράτησης Κορυδαλλού Ι. της Δ.Π.Ε Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει τους Πίνακες Δεκτών-Μη Δεκτών υποψηφίων για τη διαδικασία επιλογής Υποδιευθυντή/ντριας για το 19ο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού του  Σωφρονιστικού  Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι. της Δ.Π.Ε. Πειραιά,…

Πρόσκληση μόνιμων για απόσπαση στην Περιφερειακή Δ/νση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ)

Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.: «Πρόσκληση μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας προκειμένου να οριστούν ως Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων (ΣΕΠ), για…

Προκήρυξη της θέσης Υποδιευθυντή/ντριας του 19ου Δημοτικού Σχολείου Κορυδαλλού στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι

Για να δείτε την πρόσκληση, πατήστε εδώ Για το έντυπο αίτησης, πατήστε εδώ Για την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ    

Τοποθέτηση Υποδιευθυντριών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ακακοινώνει την τοποθέτηση σε θέσεις Υποδιευθυντριών  Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά, ύστερα από απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Π.Ε. Πειραιά…

Επαναπροκήρυξη θέσεων Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Δ.Π.Ε. Πειραιά

Η Διευθύντρια Π.Ε. Πειραιά επαναπροκηρύσσει τις θέσεις Προϊσταμένων διθέσιων και τριθέσιων Νηπιαγωγείων και  Δημοτικών Σχολείων, οι οποίες δεν καλύφθηκαν μέσω της αρ. 3804/28-08-2023 Προκήρυξης-Πρόσκλησης. Για την επαναπροκήρυξη , πατήστε εδώ…

Τοποθέτηση Υποδιευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Πειραιά

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ακακοινώνει την τοποθέτηση σε θέσεις Υποδιευθυντών/ντριών  σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά, ύστερα από απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Π.Ε. Πειραιά και τη γνώμη των…