Συντάκτης: Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Αυτοδίκαιη παράταση άσκησης καθηκόντων Διευθυντών/Υποδιευθυντών Δημ. Σχολείων και Προϊσταμένων ολιγοθέσιων Δημ. Σχολείων -Ανάθεση προσωρινών καθηκόντων Διευθυντών/Υποδιευθυντών Δημ. Σχολείων

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε, εδώ

Σημαντική Ανακοίνωση

  Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα  με το χρονοδιάγραμμα της Δ.Π.Ε Πειραιά, η πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, λειτουργικά υπεράριθμων, νεοδιορισθέντων, αποσπασμένων και αιτούντων απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ Πειραιά, θα…

Πρόσκληση Εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης-Υποβολή Δήλωσης Σχολικών Μονάδων

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά κατόπιν της αριθ. 21/24-08-2022 Πράξης του καλεί τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης: α) λειτουργικά υπεράριθμους, β) νεοδιορισθέντες στη Δ/νση Π.Ε. Πειραιά με το ΦΕΚ 1928/16-08-2022 τ. Γ΄ και…

Ανακοίνωση πίνακα Λειτουργικά Υπεράριθμων Εκπαιδευτικών εκπαιδευτικών Κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά κατόπιν της αριθ. 21/24-08-2022 Πράξης του ανακοινώνει πίνακα των λειτουργικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Κλάδων  ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ Για την ανακοίνωση, πατήστε εδώ. Για τον πίνακα λειτουργικά υπεράριθμων…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΖΟΜΕΝΩΝ 2022

Η Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά ενημερώνει τους/τις νεοδιοριζόμενους/ες εκπαιδευτικούς και μέλη ΕΕΠ για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σχετικά με την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών, αιτήσεων και υπεύθυνων δηλώσεων για την…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί/μέλη ΕΕΠ που διορίζονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, να προσέλθουν στα Γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά, οδός Καραολή και Δημητρίου αρ. 50, στον 4ο όροφο για…

Π ρ ό σ κ λ η σ η: “Υποβολή θετικής ή αρνητικής δήλωσης υπεραριθμίας εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ70 ΕΑΕ”

Για την πρόσκληση, πατήστε εδώ Για το έντυπο δήλωσης, πατήστε εδώ Για τους πίνακες σχολικών μονάδων με λειτουργικές υπεραριθμίες, πατήστε εδώ  

Πρόσκληση υποβολής αίτησης για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Κατόπιν της δημοσίευσης της αριθμ. 91715/Ε1/22-7-2022 (ΦΕΚ 50/τ. ΑΣΕΠ/23.7.2022, ΑΔΑ: ΨΟΞΧ46ΜΤΛΗ-ΝΧΘ) υπουργικής απόφασης και έκδοσης της αριθμ. 92086/Ε1/25-7-2022 (ΑΔΑ: 6ΣΒΝ46ΜΤΛΗ-Μ79 Εγκυκλίου της Προϊσταμένης της Γενικής Δ/νσης Εκπ/κού Προς/κού Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, καλούνται…