Κατηγορία: Δημοσιεύσεις (δεν θα δημοσιεύετε άρθρα σε αυτή την κατηγορία!)

Οδηγίες για χρονοδιάγραμμα υποβολής δικαιολογητικών συνταξιοδότησης εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2023-2024

Για τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα υποβολής δικαιολογητικών, πατήστε εδώ Για τη λήψη των οδηγιών συμπλήρωσης της αίτησης, πατήστε εδώ Για την αίτηση συνταξιοδότησης, πατήστε εδώ Για τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης,…