Κατηγορία: Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

Πρόσκληση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε ΣΜΕΑE της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά

Καλούνται τα μόνιμα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που ανήκουν οργανικά στη Διεύθυνση Π.Ε. Πειραιά και επιθυμούν να αποσπαστούν σε ΣΜΕΑΕ της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά να προβούν στην υποβολή της επισυναπτόμενης αίτησης απόσπασης…

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα μεταθέσεων/οριστικών τοποθετήσεων εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά. Πρόσκληση για υποβολή αίτησης διόρθωσης

Α. Ανακοινώνει τους προσωρινούς πίνακες μετάθεσης/οριστικής τοποθέτησης σε κενές οργανικές θέσεις κατά την Α’ Φάση Μεταθέσεων-Οριστικών τοποθετήσεων που αφορούν στους εκπαιδευτικούς Γενικής Αγωγής και τους εκπαιδευτικούς Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,…

Πρόσκληση εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για υποβολή δήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε διδακτικού έτους 2023-2024

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που κατέχουν οργανική θέση σε σχολικές μονάδες της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά και επιθυμούν να αποσπαστούν εντός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά για εξαιρετικά…

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών των ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ Προσοχή: Οι αιτήσεις συμμετοχής στη σύνθεση του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dipe-peiraia.att.sch.gr έως και 4-1-2023. Οι ενδιαφερόμενοι/ες συμπληρώνουν το σχετικό έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος.…

Σημαντική Ανακοίνωση: Παράταση υποβολής αιτήσεων για την επιλογή Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 6711 τ.Β΄ (23-12-2022) τροποποιήθηκε ο αριθμός των ημερών προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων, από τις 20 στις 32 ημέρες. Κατά…

Προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά

Για την πρόσκληση πατήστε  εδώ Για το Παράρτημα (προκηρυσσόμενες θέσεις) πατήστε εδώ Για το έντυπο αίτησης έκδοσης Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών πατήστε εδώ Για τις οδηγίες σχετικά με την αίτηση υποψηφίου…

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ

Το ΠΥΣΠΕ Πειραιά μετά την αρ. 40/28-11-2022 Πράξη του και την εξέταση ενστάσεων επί του πίνακα μονάδων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή, ανακοινώνει οριστικό πίνακα μονάδων μετάθεσης. Για τις λοιπές…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 36/03-11-2022 ΠΥΣΠΕ

Επανατοποθέτηση-συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Για τον πίνακα πατήστε εδώ Επανατοποθέτηση-συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών. Για τον πίνακα πατήστε εδώ Ανάθεση κατ’ οίκον διδασκαλίας σε μαθήτρια. Για τον πίνακα πατήστε εδώ Ανάθεση…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 34/26-10-2022 ΠΥΣΠΕ

Επανατοποθέτηση-συμπλήρωση ωραρίου αναπληρωτών  εκπαιδευτικών. Για τον πίνακα πατήστε εδώ Αναγνώριση προϋπηρεσίας αναπληρωτών  εκπαιδευτικών  για μείωση ωραρίου. Για τον πίνακα πατήστε εδώ Συμπλήρωση διδακτικού ωραρίου εκπαιδευτικών κοινών ειδικοτήτων που διατέθηκαν από…