Κατηγορία: Ανακοινώσεις ΠΥΣΠΕ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 32/13-10-2022 ΠΥΣΠΕ

Μονιμοποίηση εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης της Δ/νσης  Π.Ε. Πειραιά, οι οποίοι διορίστηκαν σύμφωνα με το αρ. 1289 τ. Γ’/19-08-2020 ΦΕΚ, λόγω διετούς ευδόκιμης δοκιμαστικής υπηρεσίας. Για την απόφαση πατήστε…

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για απόσπαση ενός/μίας μόνιμου/ης εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ70 για διδασκαλία στο 19ο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι.

Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων που επιθυμούν να αποσπαστούν κατά το διδακτικό έτος 2022-2023 στο 19ο Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Κορυδαλλού, το οποίο λειτουργεί στο Κατάστημα Κράτησης Κορυδαλλού Ι., να…

Θέμα: Συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών ειδικοτήτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά κατόπιν της αρ. 29/26-09-2022 Πράξης του Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά ανακοινώνει πίνακα σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ79, ΠΕ86 και ΠΕ91…

Προσωρινή Τοποθέτηση Νεοδιόριστων Εκπαιδευτικών Γενικής Αγωγής- ΠΕ70 Δ Φάση Τοποθετήσεων

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά σύμφωνα με την αρ. 19069/20-09-2022 απόφασή της, ανακοινώνει την προσωρινή τοποθέτηση  νεοδιόριστης εκπαιδευτικού ΠΕ70 (ΔΑΣΚΑΛΩΝ) Β΄ περιοχής διορισμού της Διεύθυνσης Π.Ε. Πειραιά (Δ ΦΑΣΗ). Για…

Πρόσκληση υποβολής δηλώσεων προτίμησης εκπαιδευτικών ειδικοτήτων (Α΄ Πειραιά) κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ79- ΠΕ86

Η Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά καλεί: Τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς (Α΄ Πειραιά), κλάδων ΠΕ06-ΠΕ11-ΠΕ79 και ΠΕ86 που δε συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο για το σχολικό έτος 2022-2023 στη σχολική μονάδα…

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 28/15-09-2022 ΠΥΣΠΕ

Ανάθεση καθηκόντων Προϊσταμένων Μονοθέσιων  Νηπιαγωγείων και προσωρινών Προϊσταμένων Για τον πίνακα πατήστε εδώ Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου μονίμων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ05 και ΠΕ07 Για τον πίνακα πατήστε εδώ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΑΞΗΣ 6/15-09-2022 ΠΥΣΠΕ (ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ)

Ανάθεση καθηκόντων Διευθυντών & Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων κατ΄αναπλήρωση μέχρι την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας των νέων στελεχών σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β’ του Μέρους Β’ του ν. 4823/2021 Για…